Terma dan syarat

Terma dan syarat YuanHype mengatur akses anda ke laman web dan kandungan yang diterbitkan, aplikasi perisian, perkhidmatan dan bahagian lain. Syarat-syarat ini merangkumi dasar privasi kami juga.

Perkhidmatan di sini dikendalikan dan ditadbir semata-mata oleh YuanHype. Istilah seperti “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada YuanHype, sedangkan “anda” merujuk kepada orang yang berkenaan mengunjungi laman web kami.

Anda diminta membaca terma dan syarat ini dengan teliti, kerana mengandungi maklumat berharga mengenai hak undang-undang anda.

  • Ini menunjukkan batasan anda pada YuanHype.
  • Liabiliti pihak ketiga tertentu
  • Penyerahan kepada bidang kuasa
  • Penafian jaminan

Setiap kali anda melayari laman web kami, melalui mana-mana peranti atau medium, termasuk peranti mudah alih dan internet, anda secara tidak lansung setuju untuk mematuhi semua versi terma dan syarat yang diposkan oleh kami di laman web. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat tersebut, akses anda dicabut serta-merta.